Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Geçmişten bugüne yüzün görselliğinde saçlar, kaşlar ve sakallar etkili olmuştur. Günümüzde gerek ülkemizde gerekse dünyada saç estetiği uygulamaları olarak saç ekimi, sakal ekimi, kaş ekimi ve bıyık ekimi uygulamaları yapılmaktadır.

Kaş Estetiği Kaş Ekimi

Kaşlarında dökülme problemi olmamasına rağmen klasik cımbız veya iple kaşların alınması sonrası kaş incelmesi problemi yaşayan kişilerin sayısı çoktur. Son yıllarda daha kalın görünümlü kaşlar tercih edilmeye başlanmıştır. İnce kaşların yüze uygun bir şekille daha kalın hale getirilmesi için yapılan estetik uygulamalardan biridir. Kaş ekimi planlaması yapılırken kişilerin yüzüne en doğal görünümü kazandırmak bizim için önemlidir. Sonuçları kalıcıdır.

Sakal Estetiği Sakal Ekimi

Son yıllarda erkekler yüzlerinde sakallı bir görünüm olmasından daha çok hoşlanmaktadır. Bazı kişiler sakallarının çıkmasında problem yaşamaktadırlar. Bazı erkeklerde sakallarının görüntüsünden memnun olmamaktadır. Erkeklere yüzünün görselliği ile uyumlu olarak sakallı görünüm kazandırılabilmektedir. Sakal ekimi ile kalıcı çözümler getirilebilmektedir. Tıbbı bir işlem olduğu için hastane koşullarında ve konusunda uzman ekipler tarafından gerçekleştirilmelidir.

Saç Ekimi

Dökülme sonrası oluşan saç kayıplarına veya seyrelmelere karşı kalıcı çözüm getirmek için en iyi tedavidir. Sağlıklı saç köklerinin mikro cerrahi yöntemlerle nakledilmesi ile gerçekleştirilen tıbbı bir operasyondur. Operasyon sonrasında sağlıklı ve doğal bir görünüme kavuşulabilmektedir.

‘1950 yılından beri dökülme problemi yaşayan kişilere en iyi çözüm saç ekimidir. Saç seyrelmesi ve kaybı tedavisi için yapılan tek kalıcı tedavidir.’

İnsanların genetik olarak baş bölgesinde arka ve yan taraftaki saçlar ömür boyu büyüme göstermektedir. Ön bölgesi ise bu bölgeler kadar dayanıklı olmadığından genetik ve başka sebeplerden dolayı dökülebilmektedir.

Tıp alanında vücudun bir bölgesinden başka bir bölgesine nakledilen dokulara greft denilmektedir. Saç ekimi operasyonunda greft, arka ve yan bölgelerden etrafındaki doku ile birlikte alınan saç kökleri için kullanılır. Her bir greftte ortalama 2 kıl bulunmaktadır. Bu sayı kişiden kişiye değişmektedir. Bazı kişilerde bir greftte 3 ve 4 kıl olabilmektedir. 5-6 kıla sahip kişilerde nadir de olsa olabilmektedir. Bir greft başına düşen kıl sayısı operasyon sonuçlarında etkilidir.

Baş bölgesinde arka ve yan bölgelerden greftlerin alınarak ön bölgelere nakledilerek saç ekimi operasyonu gerçekleştirilir.

Başarılı ve Sağlıklı Bir Saç Ekimi Operasyonu ve Saç Estetiği

Operasyonun başarısında hem greft sayısı hem de bir greftte ait kıl sayısı önemlidir. Ayrıca saçların kalınlığı da etkilidir. Greft fazla, greft başına düşen ortalama kıl sayısı fazla, tellerde iyi bir kalınlığa sahipse sonuçlar çok daha iyi olmaktadır. Bu yüzden operasyonun planlamasının kişiye özgü olması gerekir. Her kişinin greft sayısı, greft başına düşen kıl sayısı ve tel kalınlığı farklı olacağından kişiye özgü planlama yapılmalıdır. Bazı kişilerde kafa bölgesinde deride problem olabilmektedir. Kafa derisi yaralanmaları veya yara izi olabilmektedir. Bu kişilerde bu durumlar dikkate alınarak köklerinin incelenmesi gerekir. Ekim yöntemleri kişiye özgü karar verilmelidir.

Başarılı bir saç ekimi yan ve arka bölgelerde yeterli sayıda greft olmasına bağlıdır. Ama bazen kişilerin yeterli sayıda grefti olmayabilmektedir. Baş bölgesinde transfer için yeterli greft sayısı olmayan kişilere göğüs veya sakal bölgesindeki kıl köklerinden transfer yapılmaktadır. En iyi sonuçlar baş bölgesinden alınan greftlerle olmaktadır.

Greft nakli yapılabilmesi için kişi sadece kendine donör olabilmektedir. Günümüzün tıp koşullarında kişilere sadece kendi kökleri transfer yapılabilir. Bir başkasından transfer yapılmamaktadır.

Tıbbı bir operasyon olduğundan kesinlikle sağlık kuruluşlarında gerçekleştirilmelidir.

‘Saç Ekimi mikro cerrahi bir işlemde olsa cerrahi bir işlemdir. Kolay bir cerrahi işlem olsa da basit bir işlem görülmemelidir. Köklerin arka bölgeden toplanıp transfer edilmesi tıbbı bir uygulamadır.’

Operasyon uzman doktor, anestezi teknikerleri, hemşirelerden oluşan bir ekip ile ameliyathane koşullarında gerçekleştirilmelidir. Lokal anestezi gerçekleştirildiğinden anestezinin konusunda uzmanlaşmış biri tarafından yapılması gerekir. Lokal anestezi, genel anesteziye göre daha risksiz bir anestezi olup kişiler uyanıktır. Ama lokal anestezi için vücuda ilaç verilmektedir. Bu yüzden mutlaka sağlık ekibi tarafından uygulanmalıdır. Operasyon sonuçlarının başarısı kadar kişilerin sağlığın korunması da çok önemlidir.

Greft nakli için sırasıyla toplama, kanal açma ve ekim işlemleri yapılmaktadır. Bu işlemleri konusunda uzman sağlık ekipleri yapmalıdır. Greftler 1, 2 veya 3 kıla sahip olabildiğinden toplama işlemi sırasında kılların özenle ayrıştırılması operasyonun başarısında etkilidir. Baş bölgesinde ve vücudumuzda bulunan her şey canlıdır. Greftlerde canlı doku olduğundan toplama işleminde ayrıştırmada ki tecrübe kadar uygulama yapan ekibin hızlı olması da çok önemlidir. Kökler canlı iken transfer en kısa sürede gerçekleştirilmelidir. Kişilerin mevcut köklerinden en iyi şekilde faydalanıp en iyi sonucu verebilmek için transfer zamanında yapılmalıdır.

‘Saç çizgisi, doğal ekim sonuçları için kişiye özel olmalıdır.’

Uygulama yaptıran kişiler arasında en çok dikkat edilen konu yoğun bir saç naklinin yapılmasıdır. Kişiler tarafından operasyon sonuçlarında seyrelmenin ve tamamen açılmış olan kısımların yoğun bir şekilde saçlı hale getirilmesine en çok dikkat edilmektedir. Fakat uygulama başarısında ön çizginin doğru çizilmesi yoğun görünüme kavuşmak kadar önemlidir.

Greft transferi baş bölgesinde ön tarafa yapılacaksa başarılı bir operasyon sonucu için alın ile saç sınırının doğru bir çizgi ile belirlenmesi gerekir. Kişilere karşıdan bakıldığında alın bölgesindeki çizginin kişilerin yüzüyle uyumlu olması operasyonun başarısında etkilidir. Her insanın yüz hatları veya şekli farklıdır. Kiminin yüzü ovaldir, kiminin kıvrımlıdır. Bazı kişiler de ise düzdür. Bu yüzden ekim sonuçlarının doğal görünümde olabilmesi için bu çizginin deneyimli bir uzman tarafından belirlenmesi operasyonun başarısında etkili olmaktadır.

Günümüzün en popüler, bilinen ve tercih edilen tekniği FUE tekniğidir. FUE Tekniğinin de kullanılan kalemlere, cihazlara ve teknolojiye göre FUE Tekniği farklı yöntemlerle tarif edilebilmektedir. Safir FUE, DHI FUE, Normal FUE, Manuel FUE ve Robotik Cerrahi, Kök Hücreli Saç Ekimi yöntemleri bulunmaktadır. Hangi yöntemle yapılırsa yapılsın köklerin iyi analiz edebilen kişiler tarafından yapılması şarttır. Bütün bu yöntemler FUE Tekniği ile yapılır. FUE Tekniği greftlerin cihaz, kalem vb olmadan tek tek çıkarılarak toplanması ve kanal açıldıktan sonra ekilmesidir. FUE konusunda oldukça deneyimli bir ekip tarafından operasyonun yapılması sonuçların başarılı olmasında çok etkilidir. Greftler donör alandan alınırken çok özenle çalışılmalıdır. En kısa sürede toplanıp ekilmesi için FUE Tekniği konusunda uzman bir ekip tercih edilmelidir.

Operasyonumuz hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için saç ekimi sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.

Teta Esthetic olarak saç ekiminde amacımız güncel teknolojileri kullanarak konusunda deneyimli doktor ve ekiple konforlu bir şekilde kişilere doğal saçlı görünümü tekrar sağlamaktır.’

Kişilerin yüzünü, saç kalitesini, donör alanını, tel kalınlığını ve dökülme alanını bir bütün olarak değerlendirerek kişiye özgü planlama yapmaktayız.

Saç Dökülmesinin Nedenleri

Dökülmesi problemleri genellikle genetiktir. Ama ciltteki rahatsızlıklar, enfeksiyonlar, kötü beslenme, kullanılan ilaçlar ve yıkama ürünleri de dökülmeye sebep olabilmektedir. Mevsimsel döngüler, hormon bozuklukları ve vitamin eksiklikleri de sebep olabilmektedir. Erkeklerde yaklaşık %75 oranında görülen bir problemdir. Kadınlar ile erkeklerin dökülme sebepleri farklı olabilmektedir. Kadınlar da doğum, emzirme ve menopoz süreçleri de dökülmeyi hızlandırabilmektedir. Dökülme sonrası seyrelme veya kayıp problemi olan kişilere ekim operasyonu en iyi çözümdür. Ömür boyu büyüme gösteren kökler bu alanlara nakledildiğinden uygulama yapılan ön bölgelerde veya bölgede bir daha dökülme problemi yaşanmaz.

Uygulaması hem kadınlara hem de erkeklere yapılabilmektedir. Erkeklerde daha çok yapılmaktadır. Operasyon yöntemine karar verirken cinsiyete göre karar verilmemektedir. Sadece kadınlarda operasyon öncesinde yapılan tıraş koşulları farklıdır.