Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Saç dökülmesi sürecinin başlaması ile seyrelen veya saç kaybı olan alanları saçlı hale getirmek için en iyi çözüm saç ekimidir. Saç ekimi uygulamasında kişilerin kendi sağlıklı saç kökleri seyrelmiş ya da kaybolmuş bölgelerine ekilmektedir.

Saç ekimi sağlıklı saç köklerinin mikro cerrahi yöntemlerle nakledilen tıbbı bir işlemdir. Tıbbı bir işlem olması nedeniyle hastane ortamında konusunda uzman doktorlar ve ekipler tarafından yapılması gerekmektedir. Saç Ekimi dökülme sonrası seyrelen veya tamamen saçsız kalan alanlara ense bölgesindeki dayanıklı saç köklerinin ekilmesidir. Ense bölgesindeki kökler genetik olarak dökülmeyen köklerdir. Bu bölgedeki kökler çok sağlıklı ve dayanıklıdır.

‘Saç Ekimi Sonuçları Kalıcıdır…’

Seyrelmiş veya tamamen dökülmüş alanlardaki kökler aktif olmadığından ense bölgesinden dayanıklı kökler alınarak bu bölgelere transfer edilir. Bu yüzden ekim yapılan alandaki sonuçlar kalıcıdır.

Teta Esthetic olarak konusunda uzman doktor ve ekip ile operasyonlarımızı gerçekleştirmekteyiz. Amacımız kişilere modern tıbbi uygulamalarla konforlu bir şekilde doğal saçlı görünümü tekrar sağlamaktır. Seyrelmiş ya da tamamen boşluk olan alanlara kökler başarılı bir şekilde transfer edilir. Kişilere sadece kendi donör alanından transfer yapılabilmektedir. Kişiye özel planlama yaparak uygulamalarımızı gerçekleştirmekteyiz.

Başarısı kanıtlanmış FUE Yöntemleri ile uygulama yapmaktayız. Hangi FUE Yönteminin uygulanacağına kişilerle birlikte muayenede karar vermekteyiz. Bu muayenede kişilerin saç tipinin analizi yapılmaktadır. Uygun olan kişilere hastane koşullarında lokal anestezi veya sedasyon ile uygulamaya başlanır. Anestezi uygulamaları anestezi uzmanları tarafından yapılmaktadır. Sonrasında kişiye özel planlanan ekime başlanır. Uygulamada kişilerin saç yönü, özellikleri ve büyüme açısı dikkate alınır.

Saç köklerinin alınıp transfer edilmesi arasındaki süre çok önemlidir. Kökler canlı bir doku olduğu için alındıktan sonra en kısa sürede transfer edilmelidir. Teta Esthetic olarak köklerin en kısa sürede sağlıklı bir şekilde transfer edilebilmesi için güncel yöntemlerle uygulama yapmaktayız. Özel ekim kalemleri ile operasyonu kısa bir sürede başarılı bir şekilde tamamlamaktayız.

Saç Ekimi Kimlere Uygulanabilir?

Saç dökülmesi problemleri olan her yaştaki kişilere uygulanabilmektedir. 20’li yaşlardan itibaren dökülme problemi olan herkese uygulama yapılabilir. En iyi sonucun alınmasında baş bölgesinde yanlarda ve arka bölgede yeterli miktarda saç kökünün olması etkilidir. Bazı kişilerin yeterli kökü olmadığında sakal ve göğüs bölgelerinden transfer yapılmaktadır. Bu bölgelerden transfer yapılırken bu kökler için uygun ekim teknikleri uygulanır. Tıbbı tekniklerle alınan köklerin tutunma oranı yüksektir ve sonuçlar kalıcıdır. Muayene sırasında kişilerin saç özelliklerine göre ortalama kaç greft ekilebileceği konusunda bilgilendirmekteyiz.

Kafa derisi yaralanması ve yara izi nedeniyle seyrelme veya kayıp yaşayan kişilere de uygulama yapılabilmektedir. Bu tarz olan kişilere özel tekniklerle uygulama yapılmaktadır.

Günümüzde 50 yaş üzeri erkeklerin neredeyse yüzde 50’si dökülme sorunuyla karşı karşıya kalmaktadır. Dolayısıyla saç ekimi erkekler için en çok uygulanan kozmetik cerrahi olmaktadır. Saç kaybı, sadece erkeklere özgü bir durum değildir. Birçok kadın da seyrekleşme ve kayıp sorunu yaşanabilmektedir. Saç ekimi tekniklerinde cinsiyet uygulama da bir sınırlama gerektirmemektedir. Kadınlara tıraşsız ekim imkanı bulunmaktadır.

Saç Ekimi Operasyonu Süreci

 1. Operasyon öncesinde alım yapılacak alanlar tıraş edilerek operasyon için uygun hale getirilir. Tıraşsız da operasyon yapılabilmektedir. Kadınlara tıraşsız gerçekleştirilir.
 2. Bir anestezi tipi olan lokal anestezi ile uygulamaya başlanır. Lokal anestezi uygulandığından hastalar uyanıktır. Sadece uygulama bölgesine anestezi uygulanır. İşlem sırasında kişiler sohbet edebilmektedirler. Kişiler kendinde olup bilinçleri açıktır. Hastane koşullarında huzursuz olan, kaygılanan, heyecanlanan veya endişe eden kişilere muayene sırasındaki taleplerine göre sedasyon denilen bir diğer anestezi tipi de uygulanabilmektedir.
 3. Toplama İşlemi: Operasyonun ilk işlem aşaması toplama işlemidir. Anestezi uzmanları tarafından yapılan sedasyon sonrası baş bölgesinde yanlardan ve arka bölgeden gerekli sayıda kökler toplanır. Tıp dilinde bu köklere greft denilmektedir. Her greft ortalama 2 veya 3 kıla sahiptir. Greftlerin toplanması ve greftlerin işleme hazır hale getirilmesi işlemi itina ile yapılır. Konusunda uzman bir ekip tarafından gerçekleştirilir. Bu toplama kısmı çok önemlidir. Kişilerin mevcut kök sayılarının en iyi şekilde zamanında toplanması gerekmektedir.
 4. Kanal Açma İşlemi: Greftler toplandıktan sonra operasyonun bir süreci olan kanal açma işlemine başlanır. Kanalların doğru açılması kişilerin doğal görünüme sahip olmasında çok etkilidir. Toplanan greft özelliklerine göre açılan kanallar, uygulama sonrasında saçların çıkma oranında da etkilidir. Günümüzde kanal açma işleminin gerekmediği FUE Yöntemleri de bulunmaktadır. Muayene sırasında belirlenen yönteme göre kanal açma işlemi yapılmadan da toplama işleminden hemen sonra nakil gerçekleştirilebilir.
 5. Ekim veya Nakil Aşaması: İki veya üç aşamadan oluşan bu operasyonun en son aşamasında, toplanan greftler kanallara uygun açılarla özenle yerleştirilir.
 6. Lokal anestezi, toplama, kanal açma ve ekme işlemi ortalama 6-7 saat sürmektedir. Lokal anestezi ile olduğundan ağrı veya acı hissedilmeyecek düzeydedir. Kişilerin operasyon sırasında konforunu etkilememektedir.
 7. Operasyon tamamlandıktan sonra alım işlemi yapılan bölge dış koşullardan etkilenmemesi için tıbbı malzemelerle kapatılır. Pansuman olarak adlandırılan bu alan uygulamadan 2 gün sonra ekibimiz tarafından çıkarılır.

Saç Ekimi Sonrası Süreç

 1. Kişilerin arka bölgesinde greft toplanan alanda yaptığımız pansuman operasyondan 2 gün sonra ekibimiz tarafından çıkarılır.
 2. Uygulama öncesi ve sonrası kişilere nelere dikkat etmesi gerektiği anlatılır. Kullanması gereken ilaçlar ve ürünlerle ilgili reçete verilir. Muayene sırasındaki görüşmeye göre reçetesi kişiye hazır da teslim edilebilmektedir. Reçetede yazılanları nasıl kullanacağı hem uygulama hem de uygulama sonrasında kişilere anlatılmaktadır.
 3. Operasyondan 2 gün sonra pansuman malzemesinin çıkartılma işleminden sonra ekibimiz tarafından yıkama işlemi yapılır. Yıkama işleminden sonra uygulama yapılan deride kabuklanmalar olabilir. Kabuklanma kısımları 10 gün içerisinde dökülecektir. Operasyonun gerçekleştirildiği FUE yöntemine göre kabuklanma süreci ve iyileşme süreci daha hızlı olabilmektedir.
 4. Operasyondan üç ay sonra sonuçlar çok yavaş olarak görülmeye başlanır. Tam sonuçların alınması için 6 ay gerekmektedir. Herkesin saç özellikleri farklıdır. Bu yüzden tam sonuçların alınması 6-18 ay arası gibi bir süredir.

Saç Ekimi Teknikleri ve Yöntemleri

Günümüzde en yaygın olarak kullanılan teknik FUE Tekniği’dir. Greftlerin toplanırken kullanılan tekniğe verilen isimdir. FUE Tekniği ile toplanan greftlerin uygulama yapılacak alana transferi için farklı yöntemler bulunmaktadır.

 • Normal FUE Yöntemi
  • Mikro motor kullanılarak toplama ve ayrıştırma işlemlerinin yapılarak kanal işlemi sonrası greftlerin manuel olarak transferinin gerçekleştirilmesidir. 
 • Safir FUE Yöntemi
  • Toplama ve ayrıştırma işlemlerinden sonra özel safir uçlu kalemler kullanılarak kanal açma işleminin gerçekleştirildiği yöntemdir.
  • Farklı uç boyutlarına sahip safir kalemler bulunmaktadır. Greftin özelliklerine göre hangi safir ucu kullanılacağına karar verilir.
  • Özel safir uçlu kalemler normal yönteme göre daha mikro kanallar açılma imkanını sağlamaktadır.
  • Mikro kanallar açılırken kişilerin dokularına bu özel safir kaleminin temas etmesi bu yöntemi Klasik FUE yöntemine göre daha popüler ve avantajlı yapmaktadır.
  • Safir FUE Yönteminde uygulama alanına transfer edilen greft sayısı daha fazla olmaktadır.
  • Operasyon sonrasında kabuklanma süreci daha azdır.
  • Klasik FUE Yöntemine göre daha hızlı bir iyileşme süreci olmaktadır.
 • DHI Yöntemi
  • Choi adı verilen özel bir kalem ile uygulama gerçekleştirilmektedir. Medikal bir kalemdir.
  • DHI Direct Hair İmplantation kelimelerinin kısaltımıdır.
  • Doğrudan saç ekimi denilen FUE tekniği kullanılarak yapılan bir saç ekimi yöntemidir.
  • Choi kalemi ile kanal açılma ve ekilme işlemi aynı anda gerçekleştirilir. Kanal açma işlemi ile ekim işlemi aynı anda gerçekleştirdiğinden kanal açma işlemi aşaması yok denilmektedir.
  • Kanal açma ve ekme işlemimin aynı anda yapılabilmesi toplanan greftlerin çok daha kısa sürede transferinin yapılmasını sağlamaktadır.
  • Choi kalemi sayesinde toplama işleminden sonra greftler nakledilmektedir.
  • Bu yöntem saç nakli ile ilgili medikal teknolojilerin en gelişmiş olanıdır.
  • Transfer işlemi sırasında greftler baş bölgesinde deriye tek tek yerleştirilmektedir.
  • Kökler daha sıkı bir şekilde nakil edilebilmektedir.
  • Toplanan greftlerin hemen transferi yapıldığından özel bir solüsyon içerisinde greftleri bekletmek gerekmemektedir.
  • Son yıllarda Tıraşsız Saç Ekimi Yönteminin daha çok yapılabilmesinin sebebi bu yöntemdir. Özellikle kadınlar için avantajlı bir yöntemdir.
  • İyileşme süreci daha hızlıdır.
  • DHI Yönteminin avantajları operasyonla ilgilidir. Sonuçları daha erken görülmesini hızlandırmamaktadır. Gene en erken sonuçlar 6.aydan sonra görülmeye başlanmaktadır.
 • Tıraşsız Saç Ekimi Yöntemi
  • DHI FUE Yöntemi veya Safir FUE Yöntemi ile yapılmaktadır.
  • Uygun olan kişilere baş bölgesinde tıraş yapmadan transfer yapılabilmektedir.
  • Operasyon öncesinde kişilerin muayenesinde tıraşlı mı tıraşsız mı olacağına karar verilebilmektedir.
  • Genellikle kadınlar için uygulanmaktadır. Ayrıca yoğun iş temposu nedeniyle tıraş olma imkanı olmayan kişilere uygulanmaktadır.
 • Robotik Saç Cerrahisi
  • Greftler toplama işlemi aşamsında saç ekim robotu tarafından toplanır. Kanal işlemi bu robot ile gerçekleştirilir. Transfer manuel olarak yapılır.
  • Robot kökler arasındaki boşlukları, derinliği ve köklerin çıkma yönü ile açısını otomatik olarak algılamaktadır.

FUE yöntemleri arasındaki farkları hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için blog yazılarımızı inceleyebilirsiniz.

Ekilen Saçlar Ne Zaman Çıkar?

 • FUE Tekniği ile yapılan bütün yöntemlerde sonuçlar aynı sürede görülmektedir. Yöntemler arasındaki farklılıklar sadece uygulama yaparken olmaktadır. Choi kalemi veya safir uçlu kalem kullanılması gibi farklılıklardır.
 • Operasyondan 3 ay sonra değişiklikler kendini göstermeye başlamaktadır. Tıbbi olarak yavaş bir büyüme süreci bulunmaktadır.
 • Operasyondan 6 ay sonra güzel ve başarılı sonuçlar görülmeye başlanır.
 • Aynı gün operasyon yaptıran iki kardeşin bile ilk 6 aylık süreçte sonuçları birbirinden farklı olabilir. Herkesin saçlarının özellikleri ve büyüme süreci farklıdır. Tam sonuçlar 1.yıldan sonra görülmektedir.

Saç Ekimi Fiyatı

Kişiye özel planlanan saç ekimi uygulamamızda fiyatlardır kişiye özel olmaktadır. Kişilere uygulanacak teknik ve yöntem fiyatı etkilemektedir. Aynı zamanda kişinin ihtiyacı olan greft sayısı da etkilemektedir. Saç ekimi için ihtiyacınız olan koşullara ortalama bir fiyat verebilmemiz için bizimle iletişim kurabilirsiniz. Güncel yeni çekilmiş bir fotoğrafınızı bize gönderdiğinizde fiyatlandırma yapabilmekteyiz.

 

Saçınızı Şansa Bırakmayın Bize Gelin, Saç Transferiniz Doktorlar Tarafından Yapılsın…

Saç Kökleriniz En Yüksek Sayıda Nakil Edilsin, Saç Ekimi ile En İyi Sonuca Ulaşın…

Doğal Bir Saç Görüntüsüne Kavuşun…